Pályázatok

"JobCTRL, látványos megújulás a munkaadminisztrációban (SaaS)"

Projekt neve:
"JobCTRL, látványos megújulás a munkaadminisztrációban (SaaS)"

Projekt leírás:
Az Inphone Kft. jelen projekt keretei között a JobCTRL fantázianevű rendszer kifejlesztését tűzte ki célul, mivel a foglalkoztatás területén folyamatos problémaként jelentkezik a munkaidő felhasználásának objektív mérése. Egy munkaszerződés keretei között jellemzően a munkavállaló a ténylegesen munkára fordított munkaidejét ajánlja fel és a munkaadó ennek ellenértékét fizeti meg. Ennek ellenére máig is csak a munkahelyen töltött időt tartják nyilván hitelesen, számon kérhetően, a ténylegesen munkával töltött idő mérésére ma nincsenek jól bevált módszerek, holott az a munkavállalónak is éppúgy érdeke kellene legyen, mint a munkáltatónak. A legtöbb munkakörben a hasznos munkával töltött idő aránya az egyik legfontosabb mutató lehetne, amely alapján értékelhető egy-egy munkavállaló hozzáállása, teljesítménye. Magyarországon is permanens probléma a munkaerő hatékonysága, amelyet a számítógépes munkahelyeken erősít az a globálisan jellemző attitűd, hogy a munkavállalók előszeretettel használják magán célokra a munkaidőt (Egy brit felmérés szerint a munkavállalók által munkaidőben megnyitott minden 9. weblap valamilyen tartalommegosztó oldal volt és a felhasznált sávszélesség 10,2%-át a youtube videók foglalták el!). A JobCTRL rendszer újdonsága, hogy lehetőséget biztosít a munkavállalónak arra, hogy dokumentáltan, átlátható módon és hitelesen adjon számot a munkaidőben végzett tevékenységéről és a munkaszerződésében meghatározott munkaidejének eltöltéséről. A JobCTRL elsősorban a számítógépes munkakörökben jelent igazi innovációt, de a rendszer a telekommunikációs megoldások segítségével hatékonyan kiterjeszthető nem számítógépes, vagy vegyes munkakörökben dolgozókra is. A JobCTRL egy kliens-szerver szerkezetű informatikai megoldás, de nem pusztán egy szoftver, több annál - módszertan és szolgáltatás: A JobCTRL segítségével a munkaadóktól átvesszük a kényelmetlen és időrabló közvetlen ellenőrzési szerepkört és harmadik feles szolgáltatóként a munkavállalóval egyeztetett módon, hiteles, ellenőrzött kimutatást adunk arról, hogy a dolgozók adott időszakban az egyes feladatokat milyen eszközökkel, milyen időráfordítással végezték el. Az időelszámolást maguk a munkavállalók egyszerűen kezelhetően, néhány kattintással adminisztrálják(max napi 2 perc). A JobCTRL lényege, hogy a napi riport tartalmát nem kizárólag a dolgozó önbevallására bízza, hanem azt egy külső fél, a JobCTRL szolgáltatást nyújtó cég dolgozói is áttekintik: a dokumentált és előszűrt anyagokat innovatív informatikai eszközök támogatásával átnézik és nem odaillő, incidens gyanús eseteket keresnek (Incidens gyanús, azaz nem munkavégzésre utal például, az aktivitás hiánya, amikor a munkavállaló az időelszámolásában munkára van bejelentve, vagy az, ha a használt alkalmazások alapján gyanítható, hogy nem a munkához kapcsolódó feladattal foglalkozik), majd ellenőrzik azok hitelességét első körben a munkavállalóval közösen, szükség esetén a munkáltatót, vagy annak kijelölt képviselőjét is bevonva. A JOBCTRL rendszer és szolgáltatás segítségével jól áttekintő kép kapható a HR költségek felhasználásáról (projekt,ügyfél,tevékenység,stb), szerkezetéről amellett, hogy minimum 10%-kal, de akár 40%-kal is nőhet a tényleges munkára fordított idő. A fejlesztés főbb komponensei: JobControl Client, helyi kliens alkalmazás Microsoft platformra, JobControl Server alkalmazás, AdminCenter webalkalmazás, Incidens kezelői incidenskezelő szoftver fejlesztés és a backoffice rendszerfejlesztés. A komponensek fejlesztési feladataival párhuzamosan folynak a tesztelések, amelyet a projekt második felében felhazsnálói tesztek egészítenek ki. Az Inphone Kft. a JobCTRL szolgáltatással közvetlenül a világpiacon kíván megjelenni, amelyet rövid hazai piaci tapasztalatszerzés előz meg. A rendszer online kampányok segítségével kívánja a cég bevezetni olyan potenciális piacokra, mint Nyugat-Európa, vagy az Egyesült Államok.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
H-1118 Budapest, Rétköz utca 7. (Eleven Center)
+36 (20) 9312575
zbaradlai@telenor.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

"Garantált értékesítési rendszer"

Projekt neve:
"Garantált értékesítési rendszer"

Projekt leírás:
A projekt célja az Inphone hosting szerkezetű garantált direkt értékesítési rendszer prototípusának kidolgozása, amely nem kevesebbet céloz meg, mint az info-kommunikációs eszközökkel támogatott tömeges közvetlen és személyes értékesítési módszertan hatékonyságának maximalizálását. A pályázó egy garantált értékesítési eszközt hoz létre, amelynek segítségével a meghatározott üzleti cél adott idő alatt a célhoz rendelt értékesítési erőforrásokkal garantáltan optimális költségfelhasználás mellett érhető el.

Az Inphone Kft. a hazai piacon vezető helyet foglal el az osztott működésű telesales, telemarketing rendszerek piacán, így rendelkezésére áll az a tapasztalat, amely e terület hatékonysági tartalékainak feltárásához szükséges. A cég ilyen irányú felmérései során sikerrel azonosította be azokat a hatékonysági problémákat, amelyek technikai támogatással kiküszöbölhetők, így többek között:

  • olyan kontaktus-szűrési és kontaktus-építési technikát dolgoz ki, amelyek segítségével az operátorok aktív, értékteremtő munkaidejének aránya maximalizálható;
  • olyan adatbányászati eszközökre épülő öntanuló kampánymenedzsment technikát alakít ki, amely képes automatikusan, vagy jól előkészített menedzsment döntéseken keresztül alkalmazkodni az értékesítés sikerességét befolyásoló változásokhoz;
  • olyan beosztáskezelő rendszert dolgoz ki, amely fejlett optimalizálási algoritmusokon keresztül képes több száz főt és több száz különböző helyszínen megvalósuló eseményt megadott költségfüggvénynek megfelelően osztott rendszerben és reális erőforrásokra, rövid időn belül összerendelni;

Az Inphone Kft. a projekt keretében megvalósuló fejlesztés előképének, deszkamodelljének tekinthető egyedi fejlesztést valósított meg sikerrel az ING biztosítótársaság számára. Ez a rendszer visszaigazolta a hatékonyságnövelés lehetőségeire vonatkozó sejtéseket és a fontos minőségi mutatónak számító Beszélt idő/Bejelentkezett idő mutató az azonos feltételek mellett más rendszereknél mért 40%-os havi átlag értékét 78%-ra emelte. A pályázat eredményeként megvalósuló rendszer a 80-90%-os értéket tud biztosítani, kis létszámú operátorállomány mellett is. Az elkészülő rendszer alkalmas lesz a multinacionális vállalti környezetben történő nemzetközi bevezetésre is, amely iránt az ING holland anyagcége komoly érdeklődést mutat.

A projekt rendszertervezési feladatokkal kezdődik. A fejlesztés rendszer fő moduljainak megfelelő bontásban valósul meg. A legfontosabb innovációt jelentő öntanuló rendszermenedzsment funkciók kialakítása két munkaszakaszt vesz igénybe, amennyiben elkészül annak elméleti modellje, amelyet implementálunk. További munkaszakaszokban készülnek a rendszermodulok: CRM modul, naptár modul, beosztáskészítő modul, kampány menedzsment modul, híváskezelő modul és a statisztika modul. Ezt követi a rendszer legmagasabb nemzetközi biztonsági elvárásoknak való megfeleléshez szükséges feladtok, és ezzel együtt a rendszermodulok integrációját követően megteremtjük a több rendszerben magvalósuló együttes kampány menedzseléséhez szükséges multisystem funkciókat egy globális kampánytervező és statisztikai adataggregátor elemet, valamint a rendszerkliens továbbfejlesztett verzióját. A projekt állandó feladatát jelenti a tesztelés.

A fenntartási időszakban a vállalkozás realizálni kívánja a már most érzékelhető nemzetközi érdeklődést és fokozatosan kívánja különböző országokba önállóan, leányvállalaton, vagy partnerségeken keresztül kialakított rendszereken keresztül biztosítani a szolgáltatást, ezzel globális partnerek számára minden eddiginél komplexebb és hatékonyabb értékesítési erőforrást kínálva.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.

Cím: H-1118 Budapest, Rétköz utca 7. (Eleven Center)
Weblap: www.inphone.hu
Email: inphone@inphone.hu
Tel: +36 1 437 6666

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

"Komplex technológiafejlesztés az INPHONE Kft.-nél"

Projekt neve:
"Komplex technológiafejlesztés az INPHONE Kft.-nél"

Projekt leírás:
A jelen projekt keretében az Inphone Kft. egy olyan szolgáltató központ - Contact Centert kialakítását kívánja megvalósítani, mely folyamatos bővítésre alkalmas, és akár 400 ügyintéző kiszolgálását is lehetővé teszi. Az architektúra támogatja a több telephelyes működést, a szolgáltatás több lokációba is kihelyezhető. A szolgáltatások biztosítják a nyelvi környezetnek megfelelő implementációt. Egyértelmű cél, hogy a kialakítandó infrastruktúrának és az egymásra épülő ügyfél kiszolgálási folyamatoknak egységes - integrált informatikai alapokon nyugvó - rendszert kell alkotniuk úgy, hogy megfeleljenek a legmagasabb üzletfolytonossági és minőség elvárásoknak. A rendszer infrastruktúráját – a magas szintű elvárásoknak megfelelően – a legkorszerűbb technológiával, magas rendelkezésre állást biztosító alaprendszerrel fog megvalósulni, mely már alapkiépítésében is gazdag funkcionalitással támogatja majd az ügyfél-támogatási folyamatokat és a különböző ügyfélcsatornák kiszolgálását. Már az alaprendszer tekintetében is biztosítottá válik, hogy az erőforrások (hardver, szoftver) tekintetében a bővíthetőség egyszerűen és rugalmasan akár a forgalom prognosztizálásával összhangban is elvégezhető legyen. A megoldás alapját a Contact Center rendszer biztosítja. A rendszert az elmúlt 15 év során a hazai Call- és Contact Center piac vezetőjévé váló TCT Hungary Kft. szállítja le. A TcT hazai fejlesztésű Contact Center rendszere tisztán informatikai alapokon került megvalósításra, korszerű kliens-szerver architektúrában, ezért az a rendszer alapjaiban eltér azoktól a megoldásoktól, amelyek telefon alközpontokra épülnek. A CTI alapú VoIP technológia alapkiépítésben is olyan gazdag szolgáltatásokat nyújt, amelyeket más rendszerek esetén az alapkiépítéshez képest lényeges többletköltséggel valósíthatók meg. A Contact Center egy olyan egységes rendszer, melynek elemei nem csupán azonos forrásból származnak, de központi rendszerelemek ugyanazon az informatikai platformon működnek.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.

Cím: H-1118 Budapest, Rétköz utca 7. (Eleven Center)
Weblap: www.inphone.hu
Email: inphone@inphone.hu
Tel: +36 1 437 6666

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

"JobCTRL 2.0 – Automatikus munkaidő értékelés és felmérés"

Projekt neve:
"JobCTRL 2.0 – Automatikus munkaidő értékelés és felmérés"

Projekt leírás:
A projekt célja az Inphone Kft. saját fejlesztésű JobCTRL munkaidő nyilvántartási rendszerének módszertani alapjaira épülő innovatív automatizált munkaidő mérési és értékelési technológia létrehozása. Bár maga a JobCTRL fejlesztés első ciklusa még alig zárult le az Inphone aktív marketing tevékenysége keretei közötti visszajelzések alapján forradalmi mérföldkőnek fog számítani az informatikai eszközökkel támogatott munkaidő mérés területén, miközben a műszaki szempontból igazán forradalmi megoldásokat csak jelen projekt keretei között tervezi a cég.
A projekt eredményeként egy ma innovatív és minden szempontból új módszertant meghonosító rendszer válik műszaki szempontból is egyedülállóvá, amellett, hogy az újítások a rendszer hasznosságát, használhatóságát és hatékonyságát sosem látott mértékben emelik. Ennek megfelelően meggyőződésünk, hogy a fenntartási időszakban a JobCTRL és a munkavállalók és munkaadók közötti korrekt viszony fenntartását segítő objektív mérésekre helyező módszertan egyre szélesebb körben terjed el Magyarországon és a határainkon túl. Jelen projekt sikeres megvalósításával az Inphone Kft egy formálódó piacon komoly technológiai előnyre tehet szert, amely az évek óta zajló szisztematikus fejlesztések és szakmai munka piaci elismerését hosszabb távra is megalapozza.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.
Cím: H-1118 Budapest, Rétköz utca 7. (Eleven Center)
Weblap: www.inphone.hu
Email: inphone@inphone.hu
Tel: +36 1 437 6666

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

"H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: Garantált Értékesítési Rendszer valós idejű kontrollált sales támogató eszközzé fejlesztése"

A kedvezményezett neve:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.

A projekt címe:
"H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: Garantált Értékesítési Rendszer valós idejű kontrollált sales támogató eszközzé fejlesztése"

A szerződött támogatás összege:
14 347 500 Ft azaz tizennégymillió-háromszáznegyvenhétezer-ötszáz Forint

A támogatás mértéke:
75,00 %

A projekt tartalmának bemutatása:
Az Inphone Garantált Értékesítési Rendszerével, - mely telemarketing, direkt sales célú funkcionalitás megvalósításához kínál eredeti megoldást - a meghatározott üzleti cél adott idő alatt, a célhoz rendelt értékesítési erőforrásokkal optimális költségfelhasználás mellett érhető el.

A GOP334 projekt célja a nemzetközi versenyképességi stratégia aktualizálása, és a H2020 témaötletek alapos vizsgálatát követően a pályázat előkészítése, valamint a nemzetközi partnerkapcsolatok továbbfejlesztése.

A jelen pályázat alapját képező direktértékesítési rendszer egy korábbi innovációs együttműködés során létrejött megoldás, mely készültségi fokát tekintve egy technológiai környezetben sikeresen tesztelt, működő prototípus. Bár szoftverrendszer tekintetében nem szerencsés a késztermék fogalmat használni, ezért úgy fogalmaznánk, hogy az elérni kívánt cél: a megoldás „dobozossá” tétele, globális piacra illeszkedő, kompromisszumoktól mentes rendszer kifejlesztése.

Ennek eléréséhez további környezeti vizsgálatokra, technológiai és piaci igények indukálta fejlesztésekre lesz szükség. Jelenleg azon irányvonalak pontosításához gyűjtünk információkat, melyekkel a termék nemzetközi piaci bevezetése elérhetővé válhat. pl.:

  • nemzetközi sales és telemarketing szabályozásoknak való megfelelőség kialakítás; implementálása;
  • technológiai ajánlásoknak való megfelelőség (telefon csatlakozási szabványok kezelése);
  • jogi szabályozás (személyes adatok kezelése, beszélgetésben elhangzó adatok kezelése);

A GOP334 projekt során a fenti információk megszerzésének támogatásában látunk előrelépést, illetve abban, hogy a nemzetközi piacra vitelt a siker biztosítása érdekében egy komplex, átfogó programként kezeljük, amelynek része az innovációs potenciálunk maximalizálása, a stratégiai irányaink körültekintő meghatározása, a szervezet fejlesztése, felkészítése és a H2020 programokban rejlő lehetőségek (kiválóságra való törekvés, professzionális üzleti tervezés, körültekintő megvalósítás, partnerségek építése, nemzetközi ismertség erősítése) kihasználása.

Az Inphone Kft reagálni kíván a már most érzékelhető nemzetközi érdeklődésre és fokozatosan kívánja különböző országokba önállóan, leányvállalaton vagy partnerségeken keresztül kialakított rendszereken keresztül biztosítani a szolgáltatást, ezzel kínálva a globális partnerek számára minden eddiginél komplexebb és hatékonyabb értékesítési erőforrást. A nemzetközi piac elvárásainak való megfelelés miatt vált szükségessé az alkalmazás átalakítása, továbbfejlesztése.

Fenti törekvések és a Garantált Értékesítési Rendszerben rejlő innovációs potenciál figyelembe vételével az Inphone Kft H2020 pályázat előkészítését tervezi, előzetes felmérések szerint az alábbi programterületen, illetve felhívásban:

ICT in ‘Leadership in Enabling and Industrial Technologies’

ICT 37 - 2015: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)

A megfelelő programterület és a konkrét felhívás azonosításához szükséges a projekt során vizsgálni az ötletben rejlő lehetőségek illeszkedését a nemzetközi piacfejlesztési stratégiához. Az ötlet validálásához szükséges a kitűzött versenyképességi célok teljesítéséhez szükséges piaci információk részletes specifikálása és azok beszerzése, elemzése. A H2020 pályázat összeállítása során kiemelt szerepet kap a partner network elemzés, a piaci hatáselemzés vizsgálat, a nemzetközi sikeresség biztosításához szükséges továbbfejlesztési követelmények megismerése érdekében. A projekt fontos hozadéka nemzetközi működés kialakításához és fenntartásához szükséges szervezetfejlesztési feladatok megtervezése, valamint a marketing, webes megjelenés fejlesztése és a partnerkapcsolatok továbbfejlesztése.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2015.09.30.

Projekt azonosító száma:

GOP-3.3.4-15-2015-0057

"SaaS szolgáltató kialakítása az Inphone Kft.-nél"

Projekt neve:
"SaaS szolgáltató kialakítása az Inphone Kft.-nél"

Projekt leírás:
Az Inphone Kft. jelen projektjében új, a KKV-k igényeinek megfelelő tartalmú, SaaS szolgáltató központját kívánja kialakítani, amit fő fejlesztési partnere, a területen első számú fejlesztési tudásközpontjának számító TcT Hungary Kft. legújabb fejlesztési eredményeire épülő technológiájára alapozva kíván megvalósítani. A projekt egy, a KKV-k piaci karakterére és igényeire optimalizált funkcionalitást hoz létre a cég, aminek üzleti alapja a szektor ügyfélkapcsolat orientáltsága, a szektor azon sajátossága, hogy a KKV-k üzleti környezetének változásai alapjaiban határozzák meg a vállalati működést. Ez az egyik oldalon nagy rugalmasságként, míg a másikon a tevékenység megszervezésének hatékonysági problémájaként jelentkezik. Az új SaaS központ funkcionalitását ennek megfelelően a cégek külső kommunikációs kontaktusaira építi. A megoldás alapja, hogy az SaaS struktúra kínálta keretek között, az ICT technológiák rugalmasságára építve teszi lehetővé az egységes kontaktus kezelést, amire ráépíthetők az egyes funkció csoportok, modulok. Így a KKV-knak lehetősége van, hogy az üzletben rugalmasak legyenek miközben nő az ügyfelek kiszolgálásának költséghatékonysága. A projektben megtörténik a rendszer bevezetése és a rendszer értékesítését megalapozó marketing tevékenység és az SaaS szolgáltató központ szervezeti hátterének kialakítása. A projekt lezárása után a cég folyamatos értékesítési tevékenység mellett funkcióbővítést tervez. Az értékesítés többirányú lesz, amit mind a szolgáltatási csomagokban, mind az árazási stratégiában leképezni tervez. Ez tartalmazza a direkt és az indirekt értékesítési formák konkurens alkalmazását, a KKV-k üzleti tervben konkretizált célcsoportjainak közvetlen elérését, tájékoztatását és egy viszonteladói, integrátori hálózat kialakításának lehetőségét is. A cég tervei szerint a fenntartási időszak végére a cég a szolgáltatási területén a KKV szektorban is piacvezetővé válik, hasonlóan a nagyvállalati szektorban ma betöltött pozícójához.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.
Cím: H-1118 Budapest, Rétköz utca 7. (Eleven Center)
Weblap: www.inphone.hu
Email: inphone@inphone.hu
Tel: +36 1 437 6666

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

"INTELLIGENS MUNKAVÉDELMI VÉDŐSISAK GYÁRTÓSORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA KOMPLEX KONTROLLING RENDSZERHEZ"

A kedvezményezett neve:
INPHONE ADATFELDOLGOZÓ ÉS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:
INTELLIGENS MUNKAVÉDELMI VÉDŐSISAK GYÁRTÓSORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA KOMPLEX KONTROLLING RENDSZERHEZ

A szerződött támogatás összege:
127,84 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke:
50,00 %

A projekt tartalmának bemutatása:
Az Inphone Kft. évek óta sikerrel fejleszti és forgalmazza saját fejlesztésű JobCTRL rendszerét, amely egy diszruptív alapötletre épülő megoldás, mely a munkaerő kontrolling és a projekt irányítás eszközrendszerét innovatív megoldásokkal kapcsolja össze és egészíti ki, jelentős mértékben tehermentesítve a menedzsmentet az irányítási feladatok munkaigénye alól, így megteremtve annak lehetőségét, hogy a vezetők, a döntések érdemi részével foglalkozhassanak a szervezeti és adminisztrációs terhek helyett. Mindezzel produktivitás növekedést, szervezet szintű transzparenciát és objektív teljesítményértékelést eredményez az alkalmazó vállalatnál/szektorban. A megoldás eddig csak szellemi munkavállalók esetében volt elérhető, azonban egy új, a JobCTRL alapjaira épülő és azt felhasználó komplex munkavédelmi és kontrolling rendszer segítségével ez akár, többek között, építőiparra is kiterjeszthető. A rendszer alapja egy munkavédelmi sisakba épített újratokozott, android alapú okostelefon vagy okosóra (igényektől függően), amelyre mobil JobCTRL kliens kerül telepítésre. Az Inphone Kft. feladata ez esetben a kész rendszer biztosítása mellett a megoldás számára megfelelő, speciális munkavédelmi sisakok legyártása. A különleges igények miatt és a várható nagyszámú megrendelés okán ehhez megtérülő beruházásként gyártósor beszerzése a cél, melynek elemeit az alább részletezésre kerülő különböző kapacitású fröccsöntő gépek, egy sorjázó gép és egy 3D nyomtató alkotják. Az igényt építőipari megkeresések teremtették, a szektor szereplőinek ugyanis alapvető elvárása, hogy a munkafolyamatokat átláthatóan ugyanakkor komplex módon nyomon tudják követni. A konkrét példa akár hazai is lehetne, azonban a brazíliai építkezések ihlették, ahol a jellemzően nagyszámú (igen gyakran több ezres létszámról van szó egyetlen helyszínen) munkavállaló esetében még a létszámnyilvántartás is nehezen kezelhető problémát eredményez. Az új megoldás segítségével azonban nem csupán a munkavállaló pozíciója, de az aktív, produktív munkavégzés ténye és a munkafázis felismerése is lehetővé válik, akár valós időben is, miközben a rendszer a munkabiztonságot is képes növelni, egy egyszerű, munkavédelmi sisakba épített eszköz segítségével. A cég a hazai, dél-amerikai és dél-koreai piacon van jelen pillanatnyilag, ezeken a piacokon az építkezések nagy száma miatt, előzetes számításaink szerint a befektetés (a teljes gyártósor és az önköltségi ár) már 2 éven belül megtérül (ld. a csatolt megtérülési számításokat). A cég árbevétele ennek megfelelően 3 éven belül konzervatív számítás szerint is a duplájára növekedhet, amelyet a várható további külpiacszerzés dinamikusan növelni fog.
A projekt előkészítése a nemzetközi és hazai partnerekkel való tárgyalások során már megtörtént, ennek keretein belül a koncepciót megvalósító eszközök beszerzésére tett intézkedések megtörténtek, lezajlottak a hazai illetve külföldi partnerekkel kapcsolatos igényfelmérések is, a gépek beszerzésére pedig az ajánlatkérések szintén befejeződtek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a JobCTRL rendszer irodai munkakörnyezetben már mind hazai, mind nemzetközi piacon bizonyított, így annak kiterjesztése más felhasználási területekre előre borítékolt sikert takar és az építőipar produktivitásának növekedését is maga utána vonja, járulékos előnyként. Az innovatív megoldás munkavédelmi sisakkal együtt történő gyártása és értékesítése ugyanakkor magas szintű feldolgozott termékkel látja el a világ piacait és magas hozzáadott értéket foglal magában. Az intelligens munkavédelmi védősisak gyártósorának segítségével olyan eszközt gyártása valósul meg, amelynek beépített megoldása a saját fejlesztésű, K+F+I támogatással kifejlesztett JobCTRL rendszer szerves része lesz, hiszen azzal állandó kapcsolatban áll és teljes szerepkörét a JobCTRL-al való kommunikáció és az abban vezetett nyilvántartás és adatrögzítés, illetve intelligens és innovatív algoritmusok és megoldások segítségével tölti be. A prototípus az intelligens munkavédelmi sisak nevet viseli, amely speciális kialakítású munkavédelmi sisak, külön, a komplex munkavédelmi rendszer koncepciója számára kialakított, védett rekesszel. A gyártósor két, különböző méretű kapacitású fröccsöntő gépből és a hozzá tartozó sorjázó állomásból áll, amelyből nagyobb (ALLROUNDER 630 S 2500 – 800) a sisak külső héjának gyártására alkalmas, a kisebb (ALLROUNDER 520 S 1600 – 290) pedig a belső borítás és sisakszerkezet előállítását oldja meg, míg a sorjázó állomás (ALLROUNDER 630 S 2500) a külső héj hibátlan kialakítását teszi lehetővé. A gyártósor elengedhetetlen része ugyanakkor az a 3D nyomtató rendszer (Objet500 Connex3), melynek segítségével a tervezői asztalról lekerülő új megoldások, változatok élethű modell formájában azonnal előállíthatóak, tovább növelve a gyártósor innovációs kapacitását. Ezzel teljes körűen biztosítani tudjuk az egyedi igények hatékony kiszolgálását, azok sorozatgyártásra történő alkalmassá tételét, a sisakok megrendelők szerinti megfeleltetését, így külön megtérülési lehetőséget és értéket képvisel a bérgyártás lehetősége is, melynek során külső, kisebb tőkeerővel rendelkező vállalkozások megbízásait lehet teljesíteni, akik nem engedhetik meg maguknak egy ilyen rendszer beszerzését. Tervek modellezésére és azok bemutatására és ennek minden járulékos hasznára azonban minden vállalkozásnak szüksége van, hiszen ilyen modelleket hagyományos gyártósorokon képtelenség előállítani, ez pedig mind kockázati tőke támogatás megszerzéséhez, mind egyéb finanszírozási formák (EU projektek, pályázati támogatások) alátámasztásához hatalmas előnyöket biztosít.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.11.30.

Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.1-15-2015-00705

"KÓRHÁZ HIGÉNIAI KONTROLLING RENDSZER KUTATÁS FEJLESZTÉSE"

A kedvezményezett neve:
INPHONE ADATFELDOLGOZÓ ÉS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:
KÓRHÁZ HIGÉNIAI KONTROLLING RENDSZER KUTATÁS FEJLESZTÉSE

A szerződött támogatás összege:
448,94 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretei között két vállalkozás és egy kutatóegyetem együttműködése valósul meg, amelynek keretei között lefedésre kerül a kórház-higiéniai értéklánc egésze, hiszen a PQS International Kft. Magyarország egyik kiemelkedő higiéniai szolgáltatója, amely több hazai egészségügyi intézményben felelős a higiéniai előírások betartásáért és az ezeknek megfelelő viszonyok megfelelőségéért, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara egészségügyi intézményfenntartó és egyben kutatóegyetem is, az Inphone Kft. pedig olyan technológiai vállalkozás, amely már az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szerzett elosztott működésű rendszerek, szenzor alapú munka-kontrolling rendszerek fejlesztése és üzemeltetése területén. Ennek megfelelően a konzorcium keretei között adottak a feltételek egy összetett fejlesztési projekt megvalósítására, valamint az ebben kialakuló eredmények közvetlen piaci, üzleti hasznosítására. A projekt keretei között egy olyan, a kórház-higiéniai protokollok megvalósulásának kontrollját biztosító eszközrendszert hozunk létre, amely kifejezetten a hazai egészségügyi viszonyok és adottságok keretei között tudja betölteni funkcióját.
A projekt során tervezett műszaki megoldás főbb elemei terveink szerint a következők: - Azonosító badge: Az egészségügyi szakszemélyzet által hordható eszköz, amely automatikusan azonosítja a felhasználót a fertőtlenítő adagoló berendezések használatakor, illetve szükség esetén más helyzetekben (Pl.: kórházi ágyak közelében, adott/meghatározott helyiségekben, stb.), illetve egy LED segítségével a környezet számára jelzi a védettséget. - Fertőtlenítő adagolókhoz szerelt szenzorrendszer: Vezeték nélkül működő, bluetooth 4.0 low energy szabvány szerint működő adattovábbító modulokból felépülő szenzorrendszer, amelyek segítségével a badge visszaigazolja az adagoló használatának tényét. - Broadcast alapú üzenet protokoll kialakítása: A kórházon belül az egyes eszközök közötti kommunikációt biztosító technológia és broadcast-en alapuló, energia- és költséghatékony technológia. A kutatás során kialakítunk egy egyedi kommunikációs protokollt, amelyet segítségével a szerkeszthető, a kommunikációs és mobilitás szempontból passzív eszközök memóriájában tárolunk el. A protokoll segítségével gyakorlatilag folyamatos adatkapcsolat kiépítése nélkül gyűjthetők össze a szerveroldalon leolvasható és feldolgozható információk, amely a rendszer tartósságát és költséghatékonyságát drasztikusan növeli. - Adatfeldolgozó rendszer: Az összegyűjtött adatok feldolgozását, összegzését, kezelését végző szerver oldali központi adatbázis és szoftverrendszer. Az adatfeldolgozó rendszerbe az aktív szereplő badge-kről a telepített adatfeladási pontokon történik az adatfelvitel. Ez lényegében egy telepített gateway segítségével történik. A gateway közelében a Badge csatlakozik a hálózathoz és a kialakított protkol segítségével feltölti az információkat az adatfeldolgozó rendszerbe. - Kórházi BI rendszer: Az adatokra épülő felhasználói felületek és másodlagos adatfeldolgozó szoftverrendszer összessége, további management és információs lehetőségekkel. A tervezett rendszer segítségével a kórházi higiéniás folyamatok követhetővé válnak, amelynek segítségével minden eddiginél magasabb színvonalon biztosítható e folyamatok minősége. Ez közvetlenül járul hozzá a közegészségügyi ellátás színvonalának, működési biztonságának és áttételesen finanszírozási biztosításágának növeléséhez, átfogó társadalmi problémák aktív kezelését lehetővé téve.
A projekt főbb kutatás-fejlesztési feladatai, csoportokra lebontva: - Működési környezet vizsgálata - A jellemző kórház-higiéniai protokollok azonosítása, elemzése, a nemzetközi és hazai ajánlások és legjobb gyakorlatok áttekintése - A jellemző hazai infrastrukturális környezet elemzése, kórház-higiéniai eszköz és anyagbeszállítók kínálatának és a telepített eszközkészlet elemzése
Alapvető hardver és hálózat kutatások és fejlesztések: - Azonosító badge-ek, szenzorok, adattovábbító modulok hálózatának alkalmazásához kapcsolódó kutatások és fejlesztések Eszközökhöz szerelt szenzorrendszer - Eszközök és hálózat optimalizálása különböző, gyakran előforduló és tipikus sematikus topológiáknak megfelelően - Adó-vevő sugárzási teljesítmények optimalizálása - Célhardver és tápegység ellátás kiválasztása és optimalizálása - BT-LE szabványhoz igazított, növelt energiahatékonyságú működéshez szükséges firmware fejlesztés - Vevő egység sugárzási teljesítmény függőségi kutatása Árnyékolások hatásainak vizsgálata az adó-vevő működésre vonatkozóan - Gateway kommunikációs megoldás kialakítása - Broadcast alapú kommunikációs protokoll kutatás-fejlesztése Szakmai protokoll kialakítása - Az egyes kézfertőtlenítési megoldások higiéniai védelmi képességeinek vizsgálata, védelmi szintek időbeli és jellemző munkakörülmények közötti vizsgálata - Higiéniai protokollok vizsgálata elvi és gyakorlati körülmények között - Védelmi idők és védelmi státuszok és státuszváltozások definiálása - Definiált védelmi idők és státuszok specifikálása a rendszerkörnyezetben Működési protokoll megalkotása Vezérlő és adatgyűjtő szoftverfejlesztés, implementálás: - Továbbfejlesztett szenzorhálózat algoritmus kialakítása (egyedi paraméterkészlet kialakítása) - Master/slave üzemmódok optimalizálása - szenzor/adattovábbító firmware továbbfejlesztés - Rendszerbiztonsági fejlesztések (adatbiztonság, szabotázsvédelem, adatkezelés és tárolás) - Adatfeldolgozó rendszer fejlesztése, kialakítása - Adatok metaadatokként kezelése és tárolása - Jeladók azonosítási, címzési forgalmazási szabályok beépítése - Kórházi BI rendszer fejlesztése - Az összegyűjtött adatok kezelése - Fejlesztői tesztek, terheléses tesztek, műszaki jellemzők mérése Kutatási eredmények gyakorlatba ültetése, funkcionális fejlesztések: Szenzor feedback funkcionalitás különböző módozatainak kifejlesztése, a védelmi szakmai protokoll implementálása - Broadcast funkcionalitás a feedback során - Periodikus feedback - Szabványi megfelelőségek biztosítása - Tokozások tervezése, fejlesztése - Stressz tesztek, ergonómiai és funkcionális tesztjek - Validációs és UAT tesztek Rendszerintegráció, tesztek:
A kutatási eredmény elsődleges piacának a hazai egészségügyi ellátás bástyáit az általános és speciális irányultságú ellátásban résztvevő kórházakat célozzuk meg (Városi kórház, Megyei Kórház, Egyetemi központ, Szakkórház, Országos intézet) melyek tovább bővíthetők járóbeteg szakrendeléseket nyújtó intézményhálózattal. Ez országos szinten 115 intézményt foglal magában, melyek kiegészülnek az állami finanszírozástól független magánkórházakkal. Természetesen tisztában vagyunk az egészségügyi intézményhálózat finanszírozottságával és költségérzékenységével, de a tényezők figyelembe vétele mellett is nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a megoldás és annak addicionális szolgáltatásai iránt. Egyöntetűen kijelenthetjük, hogy a szolgáltatások fejlődése vagy fejlesztése bár olykor regionálisan is jelentősen eltérő léptékben, de folyamatos. Az ICT alapú rendszerek jellemzően pedig azok a megoldások, melyek pár évvel ezelőtt elképzelhetetlennek hitt ötleteket reális megfizethető módon, out of box megoldásként szállítanak a piacra. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése mára már nem egyfajta kényszerként értelmezett, mind inkább lehetőségkén élnek vele a döntéshozók. Az elsődleges felhasználók száma így 100-130 ezer főre tehető, melybe az egészségügyi ellátásban közvetlenül résztvevő személyzet tartozik. A piaci részesedés tekintetében a következő elérni kívánt mutatókat tűztük ki célnak: rövidtávon 1-2 év alatt a piac 2%-a, mely jelenti 2-3 intézmény teljes technológiai lefedettségét (felhasználói létszám tekintetében 1000-1500 fő). Középtávon 3-5 éves időintervallumban a piac igen jelentős 7-10%-ának (8000 felhasználó) lefedése a cél, ami legalább tíz egészségügyi intézmény kiszolgálását jelenti. A technológia értéktermelő képességéből adódóan, figyelembe véve a piacon a megjelenő versenytársakat (melyek többnyire egy adott szolgáltatási területre korlátozódnak) illetve a helyettesítő termékek mindenkori jelenlétét a piaci részesedés hosszú távon akár 30-50%-ot is elérheti.
A projekt keretében kialakítani tervezett infekció kontrolling megoldás mind egészségtudományi, mind műszaki, mind pedig üzleti értelemben jelentős innovációtartalommal bír. - Szakmai protokoll megerősítése, kialakítása, gyakorlatba ültetése konkrét körülmények között: A nozokomiális fertőzések a hazai kórházi gyakorlatban sajnos egyre komolyabb súllyal jelentkeznek. Ennek egyik fő oka, hogy ma nincs egységes infekciókontroll támogatás az ellátó intézményekben. Az előírások és a protokollok a mindennapi ellátási tevékenység során vélhetően egyebek mellett személyzet túlterheltsége és az ellenőrzések hiányosságai miatt nem érvényesülnek megfelelően. Sem a kórházak szakmai vezetésének és higiéniai felelőseinek, sem pedig az érintett betegeknek nincs megfelelő rálátásuk az ápoló és gyógyító személyzet tevékenységére. A kézhigiéniai eszközkészlet rendelkezésre állása is gyakran korlátozott, vagy nem elérhető, illetve nem megfelelően ellenőrzött, ráadásul jellemző, hogy nagyon heterogén eszközökről beszélünk, mind kémiai összetételben, mind hatásmechanizmusban, mind kiszerelésben. A kialakításra kerülő protokollban meghatározzuk az egyes eszközkészletek hatóidejét és az azt befolyásoló eseményeket, oly módon, hogy azok a műszaki támogató eszközkészlettel összhangban azonosíthatók legyenek, így a megfelelő státuszváltások (védett-nem védett) meghatározhatóvá váljanak. - Broadcast alapú protokoll: A projekt műszaki innováció tartalmát a BLE szabvány keretein belül, illetve amennyiben a kutatás során arra megfelelő megoldást tudunk kidolgozni, akár azon túl is terjeszkedő broadcast üzenet alapú kommunikációs protokoll kidolgozása képezi. A BLE szabványon belül a broadcast üzenetek célja, hogy a mozgásban lévő szereplők felismerjék egymást, azonosítsák egymást és ez alapján fel tudják építeni az adatcseréhez szükséges kommunikációs kapcsolatot. A projekt során olyan eljárást dolgozunk ki, amelynek segítségével az információ átadása nem két irányú kommunikáció keretei között valósul meg, hanem egy kommunikációs szempontból passzív és aktív egység között oly módon, hogy a hasznos információkat a broadcast üzenetetek adattartalmába helyezzük el. Ennek előnye, hogy nincs szükség felépíteni az aktív adatátviteli kapcsolatot, amely az érintett eszközök adott tápellátási kapacitása mellett megsokszorozza az egy áramforrással elérhető aktív élettartamot. Az aktív élettartam extrém meghosszabbítása az üzemeltetési, karbantartási költségek drasztikus csökkenéséhez vezetnek ezáltal versenyképessé téve a megoldást alacsony beruházási hajlandósággal rendelkező üzleti környezet számára is. A kutatás célja, hogy feltárjuk a broadcast üzeneteken keresztüli kommunikációs gyakorlati alkalmazásának feltételeit, kialakítsuk a megfelelő eljárásrendet, amelynek segítségével biztosítható, hogy nyugta üzenetek nélkül is egy megfelelő, elfogadható, magas valószínűség mellett célba érjen az információ. A koncepció lényege, hogy a passzív eszközök közelében megfelelő számú aktív eszköz vegye át a broadcast üzeneteket ahhoz, hogy, hogy azok hasznos információtartalma eljusson a megfelelő adatbázisokba. Ehhez olyan empirikus kísérleteket is igénylő protokoll kialakítása szükséges, amely a broadcast üzenetekbe kódolt hasznos információ összetételét megfelelő módon képes összeállítani, időben változtatni. A kutatás keretei között megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy Broadcast üzenetek nagyságát, hosszát, hasznos információtartalmát milyen módon tudjuk megnövelni. Ennek segítségével az átvihető hasznos információ mennyisége nő, így a passzív eszközökben tárolt szenzorinformációk (fogyás, tápellátás státusza, stb) szélesebb kör vihető át. - Heterogén infrastruktúra kezelése: Ahhoz, hogy a tervezett infekció kontroll megoldás a hazai kórházi környezetben alkalmazható legyen nagyon összetett működési környezethez kell alkalmazkodjunk. Ez egy komoly rendszerbizonytalansági kihívás, amely a leküzdése az SZTNH megítélése szerint is az innováció fogalomkörébe sorolható. A műszaki kihívást azt jelenti, hogy low energy környezetben olyan szenzortechnológiai megoldáshalmazt kell létrehoznunk, amely akár száz eltérő kialakítású és beltartalmú adagoló eszköz mellett is képes biztosítani a megfelelő funkciókat, így visszaigazolni az eszköz használatot és nyilvántartani a fogyásokat, feltöltéseket. A kutatás során fel kell mérjük a különböző eszközöket, azok működési mechanizmusait és várhatóan heterogén technológiai megoldások alkalmazásával egy egységes platformot létrehozni az információs layer számára. Ez várhatóan egy összetett optimalizálási feladat lesz műszaki tartalom szempontjából, hiszen az adagoló eszközök megbontása nélkül, a low energy működés szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, költséghatékony és egyszerűen szerelhető, telepíthető megoldásokat kell kidolgozzunk.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2021.08.31.

Projekt azonosító száma:
GINOP-2.2.1-15-2017-00063

"Robotizált additív gyártástechnológiai rendszer fejlesztése intelligens vulkanizáló szerszámok újszerű gyártására"

A kedvezményezett neve:
INPHONE ADATFELDOLGOZÓ ÉS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:
Robotizált additív gyártástechnológiai rendszer fejlesztése intelligens vulkanizáló szerszámok újszerű gyártására

A szerződött támogatás összege:
170,3 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:
A jelen kutatás a járműipar egy szegmensének, a gumiabroncsok gyártástechnológiájának fejlesztésére irányul. A jelenleg a gumiabroncs mintázatát 9 szegmensből álló alumínium szerszámmal állítják elő alumínium öntéssel, majd ennek gépi és kézi megmunkálásával, amelyek egy mechanikai működtető szerszámba, un. konténerbe kerülnek beszerelésre. Az öntő forma előállítása 6 lépésből áll, amelynek során több közbülső szilikon- és gipszforma készül, amelyek gyártása jelentős géppel eddig ki nem váltható kézimunka tevékenység társul. A kész alumíniumformába 700-1200 db lyukat fúrnak kézi munkával, amelyekbe egy-egy rugós szelepet ültetnek, a szerszámba szorult levegő elvezetésére. A szett gyártásának időintervalluma a jelenlegi technológiával nyári gumi esetén 6 hét, a téli gumi esetén 8 hét is lehet. A projekt során 3D fémnyomtatás alkalmazásával kívánunk, olyan intelligens vulkanizáló gyártószerszámot létrehozni, amely a hagyományos úton nehezen megoldható problémákat egyszerűsít le, ezzel csökkentve 3-4 hétre a tényleges szerszámgyártási időt. A kutatás során az iparban már rutinszerűan alkalmazott gyártástechnológiákat egészítünk ki új innovatív ötletekkel. A 3D fémnyomtatás már jól kidolgozott gyártási forma, a konzorciumnak is jelentős tapasztalatai vannak-e téren, így a korábban megszerzett tudást felhasználva fogalmaztuk meg az új fejlesztési tervet. A jelen projektben egy a műszaki gyakorlatban már alkalmazott technológiát a 3D nyomtatást használjuk a kissorozatú és nagy bonyolultságú szerszám alapforma előállításához. A 3D nyomtatással az egész szerszámot elő lehet állítani acélból. Korábban a súlykorlát miatt nem készültek acélból a szerszámok, azonban a 3D nyomtatás lehetővé teszi a méhsejt szerű üreggel ellátott, így könnyített szerkezetű testek előállítását. A 3D nyomtatással egy lépésben készítjük el magát a sütőszerszámot. A kerékabroncs vulkanizálásának folyamatába a szerszámba szorult levegő elvezetését rugós szelepekkel oldották meg, amelynek a beépítése jelentősen időigényes. A szelepek kiváltására a jelen projektben egy intelligens anyagstruktúrát tervezünk kialakítani, amely képes lesz a beszorult levegőt átereszteni. Az új módszerrel elhagyhatók a lyukak és a szelepek, illetve igény esetén a jelenleg alkalmazott rugós levegőztető szelepek gyors és hatékony használata is lehetővé válik. A jelen kutatás során a „befektetés a jövőbe” elvet kívánjuk követni miszerint a közeljövőben kidolgozunk egy olyan új technológiát, amely jelentősen gyorsítja a gyártást, így ezzel gyártásidőt lehet spórolni, amivel a piacra kerülés és a megtérülési ráta is jelentősen javul, valamint a költséges élőmunkaerőt csökkentjük jellemzően, ami annyit tesz, hogy a jelenlegi munkavállalói állománnyal jóval nagyobb termelési volumen lesz elérhető.
Az általunk fejleszteni kívánt új technológia tartalmaz néhány újdonságot, amit még kutatni szükséges mivel eddig senki nem foglalkozott velük ilyen formában. A légáteresztő fémes anyagszerkezet, valamint a formakövető hűtő-fűtő csatorna már ismert az ipar más területein, de a gumiipari sajátosságok még nincsenek kikutatva, így erre időt kell szánni. A jelen projekt során mindenképpen az előre haladás a cél, miszerint a műszaki területen megjelent újdonságokat felhasználva, azokat adaptálva, kiegészítjük a saját kutatás-fejlesztés eredményeinkkel, így egy olyan technológiát hozunk létre, amely minőség megtartása mellett, a termelékenységet javítjuk, így a költségek csökkentése mellett a jelenlegi munkavállalói állománnyal fokozható a termelés. A projekt azért is kiemelt jelentőségű, mert Magyarország gumiipari nagyhatalom, továbbá 1 napos elérhetőségi körben találhatók olyan gumigyártó üzemek amelyek az európai gyártási volumen jelentős részét lefedik.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2022.05.31.

Projekt azonosító száma:
2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00464